PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Angstringen

En angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre.  Angstringer drives altså av mennesker som selv opplever angst.

Den enkelte deltaker er med så lenge hun eller han har behov for det.  Målsettingen er å gå inn i en selvhjelpsprosess for å ta tilbake mer av eget liv og egne krefter.

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker.  Selvhjelp er å sette igang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.


Angst er en naturlig del av alle menneskers følelsesliv og et sunt signal som verner oss mot farer.  Angsten kan oppleves svært forskjellig og gi seg utslag i svært ulike symptomer.  Det er når vi unngår å lytte til disse signalene at ansgten kan bli et alvorlig problem.

For å bevege seg ut av den hemmende angsten er det viktig - det er angstringens erfaring - å ikke ta seg sammen og bekjempe angsten, men isteden ta seg selv og sine følelser og egen opplevelse på alvor.  Det går an å bruke egen angst som det sunne og nyttige signal det er.

Selvhjelp er ingen lettvint løsning, det er en prosess som tar tid.  Vi har erfart at det er nyttig å gå inn i denne prosessen sammen med andre som opplever hemmende angst og selv vil gjøre noe med det.  I Angstringen handler selvhjelp om å styrke seg selv i samspill med andre og bli en aktiv deltaker i eget liv.