PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgrupper

Moss Frivilligsentral er en samarbeidspartner for selvhjelpsgrupper. For tiden (våren 2017) er sentralen på flyttefot, fra Skoggata 24 til Frivillighetens hus i Byfogd Sandbergs gate 5.

Det finnes flere organisasjoner og liknende som arrangerer selvhjelpsgrupper. I Moss og i Østfold er det blant annet selvhjelpsgrupper i regi av:

Angstringen, AA (Anonyme Alkoholikere), NA (Anonyme Narkomane), Hjelpekilden, Leve, Brystkreftforeningen, selvhjelpsgrupper på tvers av livsproblem med flere.

Moss Frivilligsentral kan bistå med informasjon om selvhjelpsgrupper.  Vi har ikke full oversikt over alt som foregår, men kan prøve å hjelpe deg videre.  En del av selvhjelpsgruppene vil ha møtene sine i Frivillighetens hus, når det kommer i gang. 

Moss Frivilligsentral samarbeider for tiden med Angstringen Norge om oppstart av en Angstring, og med Selvhjelp Norge om oppstart av en selvhjelpsgruppe på tvers av livsproblem.  Vi tar sikte på at Angstringen startes opp før sommeren, og selvhjelpsgruppa på tvers av livsproblem like etter sommerferien.  Begge disse gruppene vil bli startet med igangsettere, som blir med de fem første gangene.  Gruppene er åpne for alle som bor i Moss og omegn (Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby).  Ta kontakt med Angstringen Norge hvis du vil være med i angstringen, og med Moss Frivilligsentral hvis du vil være med på gruppa på tvers av livsproblem.

Les mer om Angstringen Norge og om angstringer her:  http://angstringen.no/

 

Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.  Les mer om Selvhjelp Norge her: www.selvhjelp.no

 Selvhjelpsgrupper på tvers av livsproblem

En selvhjelpsgruppe "på tvers av livsproblem" er for deg som er over 18 år, og som vil ta et eget, aktivt valg om å gjøre noe med problemet. Selvhjelpsgruppen er en mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet har. Du kan gå i en selvhjelpsgruppe om du selv har et problem, eller ditt problem er at du er pårørende til noen i en vanskelig livssituasjon.

De fleste mennesker møter før eller senere problemer i livet som det kan være vanskelig å håndtere alene. Problemene dukker opp på mange av livets arenaer. Det kan være i parforholdet, i arbeidslivet, som pårørende til barn eller foreldre eller som følge av alvorlige eller kroniske sykdommer og lidelser.  Mye kan vi få hjelp til av nettverket vårt eller det offentlige, men noe er vi nødt til å håndtere selv. Én mulighet er å delta i en selvhjelpgruppe. Grunntanken i selvhjelps­arbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan mobiliseres når livsproblemer oppstår.

Alle som har et problem og som tar et eget, aktivt valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe. Gruppa består av 6-8 deltakere og møtes jevnlig. Det er gratis å gå i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelpsgrupper er selvorganisert på den måten at de leder seg selv med et felles ansvar for driften.  De  fem første gangene er det to igangsettere til stede på møtene. Det som er viktig er at deltakerne skaffer seg kunnskap om hva som er viktige rammer for arbeidet. Slike rammer bidrar til at gruppa kan arbeide skikkelig og ikke går i oppløsning.  Samtalen er gruppas verktøy og det finnes gode grep for konstruktive samtaler. Selvhjelpsverktøyene kan brukes i hele livet, både i og utenfor en selvhjelpsgruppe.

Selvhjelpsgruppa er lederløs og lukket

Gruppa består av 5-8 deltakere, som møtes to timer en gang pr uke.  De fem første gangene er det to igangsettere til stede på møtene.  Deretter er selvhjelpsgruppa selvorganisert på den måten at de leder seg selv med et felles ansvar for driften.  Deltakerne skriver under en taushetserklæring ved oppstart i gruppa.  Det er viktig at deltakerne, sammen med igangsetterne, skaffer seg kunnskap om rammene for det videre arbeidet.  Slike rammer kan bidra til at gruppa kan arbeide godt, og ikke gå i oppløsning.