PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

"Eldreliv"

Noen trenger deg

Hensikten med "Eldreliv" er å gi eldre i Moss sosial støtte i en ensom hverdag i form av frivillige besøksvenner og møteplasser i nærmiljøene. Målet er å legge til rette for frivillige og for frivillige organisasjoner som vil yte en innsats rettet mot hjemmeboende eldre og dermed bidra til økt trivsel og livskvalitet for målgruppa. 

Lenger nede på denne siden finner du presentasjoner av de viktigste tiltakene i "Eldreliv", og bilder fra aktivitetene.

Kunne du tenke deg å bruke litt av din tid på noen som virkelig trenger det?

Kanskje du vet om noen som vil ha glede av våre frivillige besøksvenner eller møteplasser?

Er du selv i målgruppen, og vil vite hva vi kan bidra med?  Ta kontakt med oss!

Koordinator i ”Eldreliv” er Ingvild Vatne. Kontortiden er 2 dager pr uke, vanligvis onsdager og torsdager.

Kom gjerne innom for en hyggelig prat, men helst etter avtale, da det ikke alltid vil være noen på kontoret.  

 Moss Frivilligsentral
”Eldreliv”
Skoggt. 24
1530 Moss
Telefon: 40 55 67 70
post@eldreliv.no


Det er Moss kommune som har tatt initiativ til og som finansierer "Eldreliv".  Tiltaket er rettet mot de eldste eldre, men det er ingen bastante aldersgrenser.  Tiltaket skal ikke nå flest mulig, men skal nå de som ikke allerede har tilbud.  Målene er knyttet til kvalitet, ikke kvantitet eller effektivitet.