PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Formål

Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss.  Det overordnede målet for Frivilligsentralen er å bedre de sosiale nettverkene og bidra til å skape et godt og trygt nærmiljø for den enkelte.  Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, ubetalte medarbeidere, med unntak av daglig leder, som er ansatt på heltid.  Hjelpen er gratis for brukerne.

De viktigste oppgavene for frivilligsentralen er å

  • Formidle kontakt mellom frivillige og brukere i alle aldre
  • Være en arena for selvhjelpsgrupper
  • Være en arena for frivillig aktivitet av mange slag
  • Være en åpen og inkluderende sosial møteplass
  • Være en samarbeispartner for frivillige organisasjoner og sammenslutninger
  • være en samarbeidspartner for det offentlige

Sentralen er rettet mot alle som bor i Moss, uansett alder.

Se også "Eldreliv" i menyen til venstre.  Det er et tiltak som er rettet mot eldre.

 

Organisering og finansiering

Moss Frivilligsentral eies av Moss og Omegn Kvinneråd. Sentralen drives av Kvinnerådet i samarbeid med Moss kommune.

Sentralen finansieres gjennom statstilskudd fra Kulturdepartementet og tilskudd fra Moss kommune.  I 2015 er det statlige tilskuddet kr 310 000,- og kommunens tilskudd kr 495 000,-.  Eldreliv og Home-Start Familiekontakten får egne tilskudd fra kommunen.

Styret for Frivilligsentralen består av leder Signe Johansen Kirsebom, nestleder Irene Lindhom, kasserer Maria Kjølberg Evensen og sekretær Merete Gander.  Styremedlemmer er Janne Gjessing og Anne-Lise Gjøstøl.  Varamedlemmer er Rikke Mollatt Thorne og Tove Schrader.  Liv Stylegar  er de frivilliges representant i styret, med Unni Ringdal som vara.  Det er med unntak av de to siste, de samme personene som også utgjør styret for Velferdssentralen og for Kvinnerådet.

Det er av og til egne møter for Frivilligsentralen, av og til er styremøtene felles for Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start.  Det føres tre atskilte protokoller for møtene i Velferdssentralen, en protokoll for møtene i Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start, og en protkloll for møtene i Kvinnerådet.  Årsmøtet er Frivilligsentralens høyeste organ.  Årsmøtet for Frivilligsentralen, Eldreliv, Home-Start, Velferdssentralen og Kvinnerådet foregår på samme dag, og det føres én protokoll for årsmøtet.  De fem enhetene  har hver sin årsrapport, og hvert sitt driftsregnskap.  Det er felles balanse for de fem enhetene.  Kvinnerådet er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, organisasjonsnummeret er 971 454 385.

Moss og omegn Kvinneråd består av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer.  Følgende 6 organisasjoner er medlemmer av Kvinnerådet: Moss/Rygge Old Guides, Jeløy Bondekvinnelag,  Ladies Circle, Moss/Jeløy Innerwheel, Moss og Jeløy Sanitetsforening og Moss Soroptimistklubb.  I tillegg har Kvinnerådet rundt 100 enkeltmedlemmer.

----

Her kan du lese litt om historien til Norske Kvinners Nasjonalråd, som Moss og omegn Kvinneråd var en del av:

Norske Kvinners Nasjonalråd ble stiftet 9. januar 1904 av Gina Krog.  Nasjonalrådet var en paraplyorganisasjon, et samlende råd for de ulike kvinnesaksforeningene i Norge.  Rådet ble opprettet på oppfordring fra Det internasjonale kvinneråd.  Ved oppstarten var 17 lokalforeninger og ni nasjonale foreninger representert.  Organisasjonen var partipolitisk nøytral og hadde ikke noe uttalt feministisk program.  Den hadde tilslutning fra kvinnepolitiske, humanitære og ideelle organisasjoner, og fra ulike yrkesorganisasjoner.  Bare Arbeiderpartiets kvinner holdt seg utenfor.

Tidlige kampsaker var stemmerett for kvinner, fritt valg av yrke og utdanning og kamp mot "hvit slavehandel" (prostitusjon).  Denne kampen tok rådet også initiativ til internasjonalt.  Seinere arbeidet de blant annet for mødreforsikringen og kvinnerepresentasjonen på Stortinget.  i 1920 opprette rådet Norges første sosialskole, kalt Sosiale kurser.  Inntil 1950 var den Norges eneste sosialfaglige utdanning.

Gina Krog var organisasjonens første leder, og beholdt vervet til sin død i 1916.  Det første styret besto av henne, Fredrikke Marie Qvam, Betzy Kjelsberg, Katti Anker Møller og Karen Grude Koht.

Rådet ble oppløst i 1989.