Moss Parsellhage

Moss Parsellhage: Vennskap - natur - dyrking - matlaging - aktiviteter

Aldersgruppe: For alle

Moss parsellhage er en sosial møteplass der vi sammen dyrker urter og grønnsaker, og deltakerne lærer også mye om dyrking.  De som er med kalles bønder, og det er gratis å være med.  Vi dyrker i pallekarmer og i drivhus.  Bøndene har egne pallekarmer, og det er felles pallekarmer.  Det dyrkes jordbær, flerårige urter, salat med mer.  Bøndene forplikter seg til å delta med luking, vanning, såing, planting osv. - gjennom hele sesongen.  

Vi har fått støtte til opprettelse av parsellhagen fra Østfold fylkeskommune og fra Moss kommune.  I 2018 fikk vi penger fra Sparebankstiftelsen DnB, som vi brukte til drivhuset vårt, som heter Bobla.  I drivhuset dyrker vi tomat, chili, agurk, ingefær og andre varmekjære planter.  Drivhuset er en Geodome, som vi kjøpte fra Hvaler Gjestehage.  Vi har også en vedfyrt pizzaovn, som vi har kjøpt fra Aud Vegerstøl AS.

Målgruppa for rekruttering av bønder til parsellhagen er alle, alle aldergrupper, kjønn og opprinnelsesland.  Man kan være ung eller gammel, enslig, par eller familier.  Man trenger ikke å kunne snakke norsk, og man trenger ikke å kunne lese og skrive.  Men man må ha interesse for å være med en hel sesong, for å ta i et tak, for å være sosial og for å vanne og vanne og vanne.  Man trenger ikke å kunne noe om dyrking, det lærer man underveis.  En del av bøndene har med frø og erfaringer fra andre land, det er veldig spennende.  De aller fleste av bøndene har ikke egen hage eller tilgang til hage.

Det er mulig å få plass i parsellhagen for 2023 allerede nå.  Vi starter når været tillater det.

Sesongene har vært forskjellige, sånn er det jo å være bønder.  I 2018 var sommeren utrolig varm, og vi vannet og vannet.  I 2020 kom koronapandemien, og vi måtte legge om organisasjonsmåten.  Men vi var utrolig glade for å ha hagen fordi så mange av de andre aktivitetene våre stengte.  

Vi har hatt kurs og planlegger flere kurs, om jord og dyrking, og om permakultur.  I 2020 har vi gitt ut et hefte om våre urter og grønnsaker.  Ta kontakt med Moss Frivilligsentral, hvis du vil ha heftet, det er gratis.  Heftet handler om det vi dyrker, noe er sakset fra andre, noe fra egne erfaringer og vi har med noen morsomheter (fun facts) om noen av plantene.  Heftet er på norsk og engelsk og kan kanskje brukes av skoler, kanskje også av barnehager i Moss.  

Et av vilkårene fra fylkeskommunen for støtten til parsellhager, er at vi skal formidle våre erfaringer til andre kommuner som vil starte noe liknende.  Vi bidrar gjerne med råd og tips til andre som vil starte!  Man trenger et område man har tillatelse til å bruke, tilgang til vann, tilgang til toalett, pallekarmer, jord, noen hagemøbler, hageredskap, og man trenger noen som organiserer det ("det gjør seg ikke sjæl").  Og man trenger entusiastiske deltakere som har en egen motor, som tar initiativ og som stiller opp, særlig i de tørreste periodene.  2023 © Moss frivilligsentral