"Orkerødkoret" (Avlyst)

Vi har et "kor" der frivillige synger sammen med beboerne på Orkerød sykehjem.

Vi har et kor av frivillige som synger sammen med beboerne på Orkerød sykehjem, annenhver mandag kl 11-12.  De synger kjente og kjære sanger.  Mange av beboerne synger med, andre er med på rytmen.  

Dette er en aktivitet vi har hatt i mange år, og vi vil gjerne ha flere sangere.  Du trenger ikke å forplikte deg til å komme hver gang, men vi vil vite når du kan komme.  Vi har en frivillig pianist, og vil gjerne ha en musiker til i tilfelle hun trenger vikar!  Kom innom en gang, dette er en hyggelig aktivitet!   Ring Torill på tlf. 922 98 551 for mer informasjon!

Dette koret har faktisk eksistert siden 24. oktober 2005, noen av de frivillige har  vært med alle årene!  I 2020 markerte vi at koret var 15 år!

Nå kommer vi i gang igjen etter en lang periode med nedstengning.  Høsten 2021 skal vi synge:

Mandag 1. november kl 11-12

Mandag 15. november kl 11-12

Mandag 29. november kl 11-12


2022 © Moss frivilligsentral