"Rosneskoret" - sang på Rosnes omsorgsboliger

Frivillige synger annenhver mandag på Rosnes

Sangaktiviteten vår er flyttet fra Orkerød sykehjem  til Rosnes omsorgsboliger.  Datoer i 2023 er:

  • 22. mai
  • 5. juni
  • 19. juni

Frivillige har tidligere sunget på mandager på Orkerød sykehjem i mange år, sammen med beboerne, annenhver mandag  kl 11-12.  I 2023 flytter vi til Rosnes, og vil gjerne ha flere frivillige. Du trenger ikke å forplikte deg til å komme hver gang, men vi vil vite når du kan komme.  Vi har en frivillig pianist, og vil gjerne ha en musiker til i tilfelle hun trenger vikar! Dette er en veldig hyggelig aktivitet!   Ring Torill på tlf. 922 98 551 for mer informasjon, eller send en e-post til post@moss.frivilligsentral.no!

Dette koret har faktisk eksistert siden 24. oktober 2005. I 2020 markerte vi at koret var 15 år, men vi har hatt "pandemipause" siden 2020 og fram til  2023.  Når vi nå starter igjen, blir det på Rosnes omsorgsboliger (Eddaveien 9).  Vi kalte det "Orkerødkoret", nå kaller vi det "Rosneskoret".


Bilder fra sangen på Orkerød sykehjem (bilder fra flere år):


2023 © Moss frivilligsentral