Sykkelturen 2022

Fredag 29. juli kommer Sykkelturen 2022 til Moss! Frivilligsentralene sykler fra Nordkapp til Arendalsuka, en uke i hvert fylke!

Fra 21. mai til 15. august skal frivilligsentralene i Norge sykle gjennom Norge, med rickshawsykler.  Fredag 29. juli (Olsok) kommer Sykkelturen 2022 gjennom Moss!  Dette blir en stor begivenhet der vi får vist fram kommunen vår, våre frivillige, frivillige organisasjoner osv.  

Ruta er ikke lagt helt ferdig enda, men vi skal starte på Ekeby, og sykle forbi Carlberg, Oakhill og Dyhre, bort til Frivillighetens hus der det blir en stopp, ned til Skoggata, over rådhusbrua og fram til båten "Hausten" som ligger ved Alfabrygga, forbi Rema og på enden av bobilparkeringen.  Den blir det stopp og fest.

Underveis blir det stopp der syklister og passasjerer kan få mat og drikke, her har vi mange gode lokale produkter å by på.   Vi ønsker å samarbeide med frivillige, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre for å få til best mulige opplevelser langs ruta.

Vi skal samarbeide med Trygg Trafikk og politiet for å legge opp til en trygg og god tur for alle som blir med. Vi trenger frivillige og samarbeidspartnere både til å sykle, men ikke minst til å bemanne løypene og stoppestedene underveis.  

2022 er Frivillighetens år og vi i frivilligsentralene i Norge arrangerer denne sykkelturen for å vise fram frivilligheten og reformen Leve hele livet.  Vi vil vise fram  mennesker som ressurs, og vil vil få flere til å delta, på tvers av alder, kultur og samfunnslag.  

Vi skal sykle sammen, og vise fram kommunen vår og folkene våre, og vise at sammen kan vi senke barrierer og skape engasjement, motivasjon og inspirasjon.  Sammen kan vi bidra til at flere kan leve gode liv, med bedre helse og økt livskvalitet.  Sammen kan vi løse noen av samfunnsutfordringene og vi kan bidra til innovasjon blant annet knyttet til aktivitet og fellesskap.

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, målet er å legge til rette for et mer aldersvennlig samfunn.  Vi i Eldreliv og Moss Frivilligsentral har fire rickshawer, og vi er med i "Sykling uten alder".  Mottoet til sykling uten alder er "Rett til vind i håret".  Vi er også med i Sykkelfestivalen i Moss, og vi har "Energikvarteret", trening 2 ganger i uka med fysioterapeut.  Alt dette og mer til ønsker vi å vise fram på denne dagen.

Ta kontakt med oss hvis du vil bidra til å gjøre denne sykkelturen til en flott fest, enten du vil være med som frivillig, vil være med  å sykle, har ideer til rute eller til stopp underveis, har ideer til hva vi bør vise fram osv.  Kontakt Silje på tlf. 405 56 770, post@eldreliv.no eller Torill på tlf. 922 98 551, post@moss.frivilligsentral.no.

Vi håper å se mange syklister langs løypa, på trehjulssykkel, vanlig sykkel, el-sykkel, rickshaw, tandemsykkel osv.  


2023 © Moss frivilligsentral