Personvernerklæring Eldreliv og Moss Frivilligsentral

Denne personvernerklæringen er felles for Eldreliv og Moss Frivilligsentral, og gjør rede for hvordan vi samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Sist endret 5. juni 2019.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er koordinator for Eldreliv og daglig leder for Moss Frivilligsentral. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@eldreliv.no / 40 55 67 70 eller til post@moss.frivilligsentral.no/ 922 98 551.

Frivillige

Alle frivillige registreres i vårt datasystem. Her ligger følgende informasjon:

  • Navn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post, bilde
  • Hvilke aktiviteter den frivillige er med i
  • Hvilke oppdrag den frivillige deltar på

Vi sørger for at alle våre frivillige underskriver taushetserklæring og innehenter politiattest for de som skal arbeide med barn og ungdom. I vårt system lagrer vi informasjon om taushetserklæring og politiattest. Vi lagrer kun informasjon om aktive frivillige, og sletter informasjonen når den frivillige ikke lenger er knyttet til Eldreliv eller frivilligsentralen. 

Som frivillig har du rett til å se hva vi har lagret om deg. 

Informasjon om våre brukere

Vi har kontakt med mange som våre frivillige eller ansatte hjelper med ulike ting. Vi har ikke register over brukere som får tjenester fra frivilligsentralen eller Eldreliv. Når det tildeles oppdrag, får den frivillige informasjon om brukerens navn og kontaktinformasjon, og vi deler informasjon om brukere til frivillige der vi mener det er nødvendig for oppdraget.

E-post 

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks. 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


2020 © Moss frivilligsentral