Hva er forskjellen på en besøksvenn og en støttekontakt?

En støttekontakt er en person som får betalt av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Støttekontaktene inngår en kontrakt med kommunen for oppdraget. Det er gratis å motta hjelp og støtte fra en støttekontakt. 

En besøksvenn er en person som frivillig og ulønnet besøker et annet menneske. Kontakten formidles av en ansatt på Frivilligsentralen/ Eldreliv, og de frivillige gjør som regel direkte avtaler med de som mottar besøk. Begge parter skal ha glede av relasjonen, og vi kobler mennesker med like interesser sammen. 

Vi får ofte spørsmål om vi har frivillige som vil bli støttekontakter:

- Vi vil ikke at folk skal blande sammen støttekontakter og frivillige

- Vi driver ikke arbeidsformidling

- Vi trenger de frivillige vi har

Det skal ikke tas hensyn til om folk har besøksvenn eller annen frivillig hjelp og støtte når kommunen vurderer om folk har behov for støttekontakt. Frivillige besøksvenner er ikke nettverk i den forstand at det skal kunne gi grunnlag for avslag på søknad om støttekontakt.  Frivillige har ikke forpliktelser, og kan slutte eller reise på ferie på kort varsel etter eget ønske. De kan ta ferie så ofte og så lenge de vil.  Vi er glade for at de vil være frivillige uansett.

Støttekontakter kan heller ikke erstattes med frivillige. Frivillige er nettopp frivillige og det kan være en utfordring å få frivillige til å forplikte seg over tid. Det kan også være vanskelig å få noen til å ta på seg oppgaver hos tunge brukere. Retten til avlastning og støttekontakt er nedfelt i helse-og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. En besøksvenn er ikke en rettighet. 

2020 © Moss frivilligsentral