Koronainfo på ulike språk
ትግርኛ  (Tigrinja)

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

Information from the Norwegian Government

Information from Norwegian Directorate of Health

Information from The Norwegian Institute of Public Health

IMDI - Coronavirus information in different languages

Red Cross

Bydelsmødre

Caritas Resource Center

KIA Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Posters and videos

Video from Norsk Folkehjelp

Video from Norske Kvinners Sanitetsforening


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral