Årsmøte torsdag 26. mars 2020

Torsdag 26. mars kl 17 er det årsmøte for Frivilligsentralen, Eldreliv m.m.

Torsdag 26. mars kl 17 er det årsmøte for Moss og Omegn Kvinneråd, Frivilligsentralen, Eldreliv, Velferdssentralen og Home-Start Familiekontakten Moss.  Møtet foregår på Velferdssentralen, Sykehusgata 10, og er åpent for alle.  

Frist for saker til årsmøtet er 1. mars 2020.  Frivillige ved Moss Frivilligsentral og Eldreliv har forslagsrett og møterett, men det er bare medlemmer av Moss og Omegn Kvinneråd som har stemmerett.

Dette er et felles møte for de 5 virksomhetene, og det blir lagt fram 5 årsrapporter og 5 regnskap, samt felles balanse.  Home-Start Familiekontakten har fått ny eierorganisasjon fra 1. januar, Kirkens Bymisjon.  Men siden det er årsrapport og regnskap for 2019 som skal behandles, er Home-Start med på dette årsmøtet, som blir det siste for deres del.  Fra 1. januar er det 3 virksomheter i Kvinnerådet: Frivilligsentralen, Eldreliv og Velferdssentralen.  

2020 © Moss frivilligsentral