Årsmøte torsdag 26. mars 2020 er utsatt

Torsdag 26. mars skulle det vært årsmøte. Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid.

Torsdag 26. mars skulle det vært årsmøte for Moss og Omegn Kvinneråd, Frivilligsentralen, Eldreliv, Velferdssentralen og Home-Start Familiekontakten Moss.  Møtet er utsatt på ubestemt tid. 

Frist for saker til årsmøtet var 1. mars 2020.  Frivillige ved Moss Frivilligsentral og Eldreliv har forslagsrett og møterett, men det er bare medlemmer av Moss og Omegn Kvinneråd som har stemmerett.  Innen fristen kom det inn to forslag, et om oppdatering av vedtekter og et om gatenavn.

Dette er et felles møte for de 5 virksomhetene, og det blir lagt fram 5 årsrapporter og 5 regnskap, samt felles balanse.  Home-Start Familiekontakten har fått ny eierorganisasjon fra 1. januar, Kirkens Bymisjon.  Men siden det er årsrapport og regnskap for 2019 som skal behandles, er Home-Start med på dette årsmøtet, som blir det siste for deres del.  Fra 1. januar er det 3 virksomheter i Kvinnerådet: Moss Frivilligsentral, Eldreliv og Velferdssentralen.  

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral