Årsmøtet er flyttet til Moss Kunstgalleri!

Årsmøtet torsdag 10. juni 2021 kl 17-19 er flyttet fra Velferdssentralen til Kunstgalleriet (ved Moss Kirke)

Dette er et felles årsmøte for Frivilligsentralen, Eldreliv, Velferdssentralen og Moss og Omegn Kvinneråd.  Alle har møterett og talerett, men kun medlemmer av Kvinnerådet har stemmerett.  Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer, eller hvis du vil ha sakspapirer til årsmøtet!  Ta kontakt på forhånd, Frivillighetens hus er i utgangspunktet ikke åpent hver dag, men vi har noen utendørsaktiviteter noen dager.  Sakspapirene ligger på Velferdssentralen (Sykehusgata 10).
Moss og Omegn Kvinneråd

Sykehusgata 10

1531 Moss


            Til:      Medlemsorganisasjoner og enkeltmedlemmer


                                                                                                          Moss, 3.5.21

Årsmøte torsdag 10.6.21 kl 1700 

Sted: Kunstgalleriet (NB! NYTT STED)


Vi innkaller med dette til årsmøte for Moss og Omegn Kvinneråd, Velferdssentralen for eldre, Moss Frivilligsentral og Eldreliv


Årsmeldinger og regnskaper for alle avdelinger kan hentes på Velferdsentralen og Frivillighetens hus


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2.  Valg av møteleder
 3.  Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
 4.  Valg av tellekorps
 5.  Årsmeldinger med handlingsplaner
  1.  Årsmelding for Moss og Omegn Kvinneråd 
  2.  Årsmelding for Velferdssentralen for eldre
  3.  Årsmelding for Moss Frivilligsentral
  4. Årsmelding for Eldreliv
 6.  Reviderte regnskaper
  1. Regnskap og revisjonsberetninger
 7.  Fastsetting av kontingent
 8.  Valg av styre med vararepresentanter (se vedlegg)
 9.  Valg av revisor
 10.  Valg av valgkomité
 11.  Innkomne forslag – som på forhånd er behandlet av styret
 12. Styrehonorarer, forslag fra styret(Se eget skriv)

Det vil bli servering av kaffe og twist.


Vi benytter anledningen til å minne om medlemskontingent for 2021 kr. 200.- 

Bank konto nr.1080 18 74237 Eller VIPPS:118113


Med vennlig hilsen 

Moss og omegn kvinneråd 

v/ Elisabeth Refsnes styreleder


For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt Styreleder Elisabeth Refsnes telefon: 47080130 kvinneraadet@gmail.comHvis vi ikke har din e-post, vil vi gjerne ha den! 

 Hjemmeside:https://kvinneraadet.no/Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral