Årsmeldinger 2020

Her finner du årsmeldingene for annerledesåret 2020.

Det har ikke vært enkelt å skrive årsmelding for 2020, året der vi måtte si til våre frivillige at de må holde seg hjemme!  Mye ble snudd opp-ned, og vi, - likhet med de fleste andre innen frivilligheten - kan ikke rapportere på antall frivillige osv. for 2020.  Årsmeldingene handler både om gjennomførte og om avlyste aktiviteter.  I 2020 måtte vi tenke alternativt, vi stanset de fleste av de ordinære aktivitetene, men startet også nye, og gjorde mer av ting vi ikke hadde gjort så mye av før. 

Tusen takk til alle som tross alt har bidratt til at vi har klart å holde Frivilligsentralen og Eldreliv i gang!

Klikk på de blå lenkene for å lese meldingene.  Ta kontakt hvis du vil ha årsmeldingene på papir.

Årsmelding 2020 Eldreliv ny versjon

Årsrapport 2020 PDF ny versjonSosiale media

2021 © Moss frivilligsentral