Følge til lege

Her finner du informasjon til deg som vil be om følge til lege og til andre avtaler

Følge til lege osv.

Moss Frivilligsentral, november 2018

Noen av våre frivillige følger folk til lege, tannlege, frisør osv.  Våre frivillige er ikke gratis sjåfører, men de kan bli med folk i drosje.  Det kan være folk som er dårlige til beins, ser dårlig, hører dårlig, eller er redde for ikke å finne fram.

Her er en beskrivelse av noen av våre rutiner når det gjelder å be om en frivillig til følge til lege osv.  Denne rutinen er skrevet til de som henvender seg til oss om følge til lege osv., det kan være brukerne selv, pårørende, offentlige ansatte eller ansatte på private institusjoner.  Brukerne må uansett samtykke i at de vil ha følge av en frivillig.

Våre frivillige har ulik bakgrunn, men når de følger folk er de frivillige (de er ikke leger, sykepleier eller noen annet, uansett hvilken utdanning de egentlig har).

Det som er viktig for oss er at vi får god informasjon om den som skal ha følge.  Vi trenger ikke vite alt, men vi må få vite det som er relevant for oppdraget.  Det er også viktig for oss at «bestillingen» går via oss.  Dere kan ikke kontakte de frivillige direkte, selv om en frivillig har fulgt vedkommende før. Dette henger sammen med at våre frivillige er forsikret samt at vi alltid må vurdere om oppdraget egner seg for frivillige og hvilken frivillig vi kan spørre om dette oppdraget. Og sist, men ikke minst: Vi må ha henvendelsen minst en uke på forhånd!


Vi opplever at det er stadig færre som får følge av ansatte til lege.  Vi vil understreke at vi ikke følger alle, dere som ringer om følge må vurdere om oppdraget egner seg for frivillige før dere ringer.

Alle våre frivillige har skrevet under en taushetserklæring, og de av våre frivillige som er under 70 år er forsikret gjennom vår forsikring.

Dere kan komme med ønsker om hvem som skal følge, eller om kjønn og alder på den som følger til lege.   Men dere kan ikke komme med ønsker om hudfarge eller yrkesbakgrunn.

Vi opplever ofte at det blir god kontakt mellom den frivillige og den som vil ha følge.  Hvis mulig prøver vi å koble folk som har noe felles eller som har god kjemi med hverandre.  Våre frivillige følger til lege først og fremst fordi de ønsker å være et medmenneske.  

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral