Frivillighetens dag 2020

Den 5. desember er FNs internasjonale frivillighetsdag! Denne dagen vil vi takke de frivillige, og hedre frivilligheten! Vi kan dessverre ikke feire dagen sammen, men vi vil gjerne takke alle dere som er frivillige! 2020 har vært et rart år, men også et år der vi har sett at mange bryr seg og vil bidra!

Den 5. desember markeres frivillighetens dag over hele verden. Denne dagen skal hele verden takke de frivillige, og feire frivilligheten.    

Frivilligheten er stadig i endring, og 2020 har vært et helt spesielt år.  Vi har sett verdien av en frivillig sektor som kan handle raskt, og verdien av at vi tar ansvar og gjør en innsats, både sammen og hver for oss. Vi har sett hvordan alle de tre sektorene - det offentlige, næringslivet og sivilsamfunnet har jobbet i et samspill. Vi har sett at mange deler av frivillig sektor har stor omstillingsevne og representerer store ressurser. 

For oss som jobber med frivillighet har det vært veldig rart år, mange ville bidra samtidig som færrest mulig skulle treffe andre.  Det unormale ble etter hvert normalt, vi fikk nye rutiner.  Mens vi vanligvis sier: Kom til oss, har vi i år sagt: Bli hjemme!   Det har vært viktig for oss å beskytte det aller mest verdifulle vi har, våre frivillige.  Samtidig har vi vært bekymret for at noen kanskje har følt så mye på ensomhet at det har vært et helseproblem.

I Moss skal vi lage en frivillighetsstrategi for den nye kommunen.  Det er viktig at frivilligheten har forutsigbare rammebetingelser, og at frivillighetens selvstendighet respekteres. Vi har mange frivillige organisasjoner og også mange frivillige som gjør en innsats utenfor de etablerte organisasjonene.  Strategien skal handle om hele frivilligheten, og skal si noe om hvor vi er og hva vi ønsker å oppnå.  Det er helt klart at strategien må handle mer om beredskap og om digitale løsninger enn tidligere strategier. 

Vi skulle gjerne møtt våre frivillige på denne dagen, for å fortelle dem hvor viktige de er, for å feire sammen!  2020 har vist at vi alle må trekke i samme retning, det har vist verdien av dugnaden.   Samtidig har det vært rart at dugnaden også har handlet om å holde avstand.

Frivillighet er også et fag, og det er viktig at vi er tydelige om frivillighetens rolle og frivillighetens rammer.  Frivillighet handler om kvalitetssikring og organisering av de frivillige.  Og det handler om at de frivillige har meg seg verdier, verdier fra den organisasjonen de representerer - og egne, personlige verdier.   

Alle fagfelt har sitt eget språk, og i store deler av dagens samfunn bruker vi et språk som egentlig kommer fra næringslivet.  For oss som representerer frivilligheten, er det viktig at vi sier ifra om at dette ikke er våre ord!  Eksempel på ord som er våre ord kan være medmenneskelighet, solidaritet, nestekjærlighet, gjensidighet, respekt, engasjement og ildsjel.  Vi skulle gjerne sett flere slike ord, når man snakker om frivilligheten.

I 2021 blir det Stortingsvalg. Hvilken plass får frivilligheten i partienes programmer? Hvilke ord kommer de til å bruke?  2022 blir Frivillighetens år.  Det betyr at vi kommer til å høre mye om frivillighet i årene som kommer. 

Takk for at du er frivillig!  Takk for at du bryr deg!  Takk for at du gjør en innsats, og takk for at du holder deg mest mulig hjemme i dette rare året!  Du som er frivillig har god grunn til være stolt, enten du har gjort en frivillig innsats i år eller ikke!  Er det noe 2020 har vist oss, så er det at det er mange som vil bidra!


Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral