Koronaaktiviteter

Vi er igang igjen med noen av aktivitetene

Vi har startet noen av aktivitetene.  På tirsdager kl 12 er det turgruppe.  Det er er også treningsgrupper, med påmelding, på tirsdager og på torsdager.  På torsdager er det strikkekafe kl 13-15.

Det er dessverre ingen korøvelser, verken Orkerødkoret eller Sang uten grenser.  Det er ikke språkkafé, men vi vurderer å startet noen mini-språkkaféer.  Ta kontakt!  Vi har noe leksehjelp.

Våre frivillige kan handle for folk,  varene blir satt foran døra, og de frivillige kommer ikke inn.  Ordningen med besøksvenner har startet igjen, med strenge smittevernstiltak.  Våre sykkelpiloter er igang igjen, med sykling med rickshaw.  Våre frivillige følger foreløpig ikke folk til legen.

Følg med på facebooksiden vår og her på hjemmesiden, det vil dukke opp flere aktiviteter, som konserter, søppelplukkeaksjon med mere.  

Bli med på disse aktivitetene:

  • Nabolagskonsert lørdag 29/8 kl 11.30 og 12.30
  • Sykkelfestival i Nesparken lørdag 19. september
  • TV-aksjonen søndag 18. oktober

Ta kontakt med oss hvis vi vil vite mer:

  • Tur og trening: Helene, tlf. 919 04 125
  • Besøksvenner: Silje, tlf. 405 56 551
  • Språkkafé og leksehjelp: Torill, tlf. 922 98 551Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral