Koronaprosjektet går mot slutten!

Etter en periode med intensivt prosjektarbeid går "StoppCovid-ditt og mitt ansvar" mot slutten. Vi har nådd flere av målene våre, og vil gjerne fortelle dere litt om hvordan det har gått!

I mars 2021 mottok vi i Moss Frivilligsentral midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)- på hele
420 000 kroner! 

I vår søknad til IMDi skrev vi at vårt hovedmål med prosjektet var å gi koronainformasjon til innvandrere som ikke ble nådd via de eksisterende informasjonskanalene. Dette ønsket vi å gjennomføre ved å dele ut informasjon på en annen måte, på andre språk, på andre arenaer. Et annet mål var for oss å forhindre sosial ekskludering- og gjøre det mulig for alle våre innbyggere å delta i den nasjonale dugnaden.

dette har vi gjort: 
Først og fremst har vi dannet en prosjektgruppe med til sammen 5 medlemmer, deriblant prosjektleder Ida Kjølsø og daglig leder ved Moss Frivilligsentral, Torill Sørenssen. Vi har ikke gjennomført tradisjonelle møter som gruppe, men heller vært i kontakt med hver og en av deltakerne angående utvikling i prosjektet eller utfordringer på veien. Vi er veldig takknemlig for all hjelp fra disse! 

Vi har delt ut nærmere 600 munnbind og har fremdeles 200 igjen! Så ta kontakt om du er interessert:) Vi har også delt ut gavepakker med sjokolade, informasjon, munnbind og gatekritt- og bedt publikum om å skrive/tegne gode budskap- uavhengig av språk og alder.

Mange innbyggere har slitt med angst og depresjoner med pandemiens isolering- og vi har derfor fått hjelp til å oversette DNT's "20 turer i Moss" til engelsk. Parallelt med dette har vi oppfordret alle og enhver til å benytte seg av naturen og gode gjerninger i en litt annerledes hverdag. Derfor har vi også blitt med i Stolpejakten og er nå stolte eiere av en helt egen stolpe her ute ved Frivillighetens Hus- der vi holder til. 

Likevel er det vi har brukt mest tid og ressurser på våre informasjonsplakater. Vi har blitt kjent med det digitale verktøyet "Canva", som gjør det mulig for oss å lage, printe ut og dele ut visuelle, enkle og korte budskap på flere språk. Med enkle og visuelle plakater blir flere mennesker inkludert. Vi har delt disse digitalt, og ellers vært rundt i Moss for å henge de opp i butikker og offentlige steder der folk kan se dem. Våre digitale delinger finner du på vår Instagramkonto og vår Facebook side!

Noen av utfordringene vi har møtt på veien har gått ut på at vi ikke har fått de tilbakemeldingene fra publikum som vi hadde håpet på. Smitterestriksjonene har også begrenset prosjektets utvikling da vi ved flere anledninger måtte avstå fra planene vi hadde lagt. For eksempel ble det ikke mulig for oss å printe ut brosjyrer for å dele de ut da Moss i store deler av tiden har vært nedstengt- og papirutdeling har vært frarådet eller forbudt.
Vi har gjennom prosjektet oppfordret innbyggerne til å ta vaksinen. At vaksineringen foregår på Rygge Flyplass har vært utfordrende med tanke på at ikke alle har tilgang på transport eller ikke får nok hjelp til å sette seg inn i den offentlige transporten til å komme seg ut dit. Her har vi kommet med flere løsninger, nemlig at vi har tilbudt sykkel-sjåfører ved andre dosering (plakat med informasjon henger på Flyplassen), laget en steg-for-steg manual og samarbeidet med Moss Kommune for alternativ transport for de som ikke har andre muligheter. 

En liten oppfordring til alle og en hver: 
I Moss Kommune finnes det omtrent 8000 innbyggere med innvandrerbakgrunn. Ikke alle har like gode norskkunnskaper- og vi håper alle har forståelse for hvor skremmende, spennende og nytt det er å skulle bo i et nytt land, med ny kultur, nye regler og normer og rare ord. Vi håper derfor at du kan hjelpe oss med å normalisere budskap og informasjon på flere språk. Vi har hørt av folk i vårt nettverk at de blir SÅÅ glade bare de ser en liten hilsen på sitt eget språk i aviser eller på sosiale medier. Så del gjerne om du ser noe som kan gjøre en nabo glad- eller som kan bidra til at flere føler seg inkludert i den fine byen og kulturen vi alle er så glad i.

Vi vil gjerne takke
Våre amerikanske oversettere til turbrosjyre og generell informasjon: Devin Killian og Hyrum Jackson

Våre frivillige oversettere: Engin Tenekeci, Charifeh Tarboush, teamet Karo & Patryk, Fairun,Mai Huynh, Joan Planas, Alex, Daria, Ksenia, Saima og "Lakrisbåt"

Vår gode samarbeidspartner Renate Holtet, kommunikasjonsrådgiver i Moss Kommune

Våre kollegaer Ida M. Moe, Helene Røed, Silje Haugen og Zahara! Takk for all idémyldring og tankespinn!

Storybold Reklamebyrå  AS; for en fantastisk logo og gode idèer! 

Erik Rytter Jakobsen fra Orienteringsklubben Moss har gjort en fantastisk jobb med Stolpejakten- og vi er så fornøyd med vår! 

Kommunikasjonsrådgiver i Moss Kommune, Renate Holtet. Takk for godt samarbeid og gode innspill!

Vil du se noe av arbeidene våre?
Gå inn på vår Instagramkonto eller følg oss på Facebook!

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral