Leksehjelp

Vi trenger flere leksehjelpere! Kanskje du kan bli digital leksehjelper?

Vi har helt stengt nå (februar 2021), men har flere henvendelser om leksehjelp.  Kanskje du kan bli digital leksehjelper?  Kan du hjelpe til med lekser i matematikk, fysikk, norsk, engelsk eller sikkerhetsfaget?  Når det åpnes litt mer i Moss, kan gutten som går i 8. klasse få leksehjelp på Frivilligsentralen på Høyenhall, de andre tre også, hvis de ikke heller vil ha digital hjelp.

De fleste som får leksehjelp, får hjelp en gang i uka, ca en time.  Det trenger ikke være til faste tider, en del av de som trenger leksehjelp jobber til ulike tider. Du skal ikke være vedkommendes lærer, du skal heller ikke gjøre leksene for ham.  Men mange har ikke noen i sine omgivelser som de kan spørre om hjelp til lekser!  Noen har kanskje noen hull i den grunnleggende kunnskapen sin, noen kan kanskje ha problemer med å forstå oppgaveteksten, eller med å forstå enkelte begreper.  Det kreves ikke at du skal kunne alt, men du skal være et medmenneske som gjør så godt du kan, og som bidrar med det du kan hjelpe til med.  Kontakt Torill på post@moss.frivilligsentral.no eller på tlf. 922 98 551 hvis du vil bli leksehjelper!

Les mer her om de som trenger leksehjelp nå:

Leksehjelp februar 2021


Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral