Om prosjektgruppa for StoppCovid Moss

Her finner du informasjon om prosjektgruppa for StoppCovid Moss - Ditt og mitt ansvar

Vi skal etablere en prosjektgruppe for prosjektet StoppCovid Moss.  Her finner du informasjon om målet med prosjektgruppa, samt litt om bakgrunnen og oppstart av prosjektet.  Prosjektet har fått midler fra IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og vi har ansatt en prosjektleder.

Se mer om prosjektgruppa her: Prosjektgruppe - kortversjonSosiale media

2021 © Moss frivilligsentral