Oversettelser av turbrosjyren

Med god hjelp av våre amerikanske venner har vi fått oversatt den norske brosjyren over turer i Moss til engelsk- og vi håper at flere mennesker nå kan delta i vårt lokale turmiljø:) Synes du at vi trenger flere oversettelser til andre språk?

I samarbeid med Moss Kommune har Moss DNT publisert en turbrosjyre med viktig informasjon og tips til turer i Mosseområdet.I Moss Kommune bor omtrent 8000 mennesker med innvandrerbakgrunn, og selv om de aller fleste snakker og forstår norsk godt, er vi i Moss Frivilligsentral likevel stolte av å ha oversatt brosjyren til engelsk. På den måten håper vi å kunne inkludere flere turister og innbyggere til det yrende turmiljøet i kommunen.

Det er dessuten mange norske ord som ikke gir helt mening for fremmedspråklige; for hvordan sier en egentlig "båndtvang" på engelsk, og hva er egentlig "gapahuk"?
Det har våre fantastiske amerikanske venner Devin Killian og Hyrum Jackson fått i oppdrag å forklare og oversette til engelsk- og vi er så fornøyd med resultatet!  


Den originale versjonen kan du se her:
https://www.epaper.dk/storybold/mossisentrum/turbrosjyre_moss/

Den oversatte engelske versjonen finner du her:
https://www.epaper.dk/storybold/mossisentrum/turbrosjyre_moss_eng/?fbclid=IwAR2gvhzerR_Wkcp3lXFK8XzlTSjfYnxxgG3WmsRdez66Wcms69BtQbl5v6g

Vi lurer nå på om det er noen av dere som ville vært interessert i å få brosjyren på flere språk?
Vi kan ikke garantere at vi får igjennom et slikt forslag- men dersom interessen er tilstede har vi mer å jobbe med. Så ta kontakt dersom du har noen tanker eller ideer- eller kanskje du kjenner noen som har gjort noe lignende arbeid tidligere?

Ta kontakt per epost på: post@moss.frivilligsentral.no eller per telefon: 92298551
vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen Torill og Ida

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral