Råd- og veildeningstjeneste

Vi har frivillige som kan hjelpe folk med søknader, hvilke tjenester man kan få, kommunikasjon med offentlige tjenester osv.

Vi vet at mange sliter med å finne fram i det kommunale tjenestesystemet.  Vi har knyttet til oss frivillige med lang arbeidserfaring på ledernivå som kan hjelpe folk å finne ut av ulike problemstillinger.  Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men kan tilby dette til noen av dere.

Les mer her: Informasjon 6

2020 © Moss frivilligsentral