Søppelplukkeaksjon lørdag 21. november kl 11-14

Vil du være med og plukke søppel? Velkommen til 20 km grøft!
Blir du med på søppelplukkeaksjon i Larkollen lørdag 21. november kl 11-14?  Kontakt oss hvis du vil være med!


Det samler seg mye søppel langs Larkollveien og Kurefjordveien.  Etter hvert havner dette i grøfta.  Når Mesta klipper kantvegetasjonen, klipper de også opp søppelet som ligger der, og det havner i grøfta.  Vi planlegger en søppelplukkeaksjon, og etter hvert også en app der man kan registrere hvor og hva man plukker.  

Vil du, din familie, dine venner, din frivillige organisasjon, din bedrift, din gård osv. være med og rydde de 20 km langs Larkollveien og Kurefjorveien rene for søppel?  Mange av oss har pause fra idrettslag, kor og korps, familieselskap, møter og treningssentre osv.  akkurat nå.  Vil du bruke litt av tiden til å rydde?  Hvis mange gjør litt, klarer vi kanskje 20 km grøft denne lørdagen?


Vi har blå søppelplukkeposer som kan vaskes og brukes mange ganger, vi har også store søppelposer.  Vi vil gjerne vite hva dere finner og hvem dere er. Kommer det fra biler, eller fra landbruket?  Med vinden eller er det kastet?  Er det metall, plast eller sigarettsneiper?  Er du en privatperson, eller er det en bedrift som er med og rydder?  Er du sammen med familien din, syklubben, idrettslaget, skoleklassen, menigheten eller kanskje hunden din?  Du kan fortelle oss hva du fant, eller du kan ta bilde og sende til oss.  Hvis du er et barn (eller en voksen) kan du gjerne tegne det du fant. Hvis du representerer en skoleklasse eller en barnehage: Gi oss beskjed hvis dere vil plukke søppel en annen dag enn lørdag!

Kontakt oss hvis du vil være med, så kan vi fordele tider og strekninger.  post@moss.frivilligsentral.no, tlf. 922 98 551, på messenger eller på facebook (Moss Frivilligsentral)!  Har du kontakt med bedrifter og organisasjoner, særlig i Larkollen, tips dem gjerne om dette!


Initiativet til denne søppelplukkeaksjonen kommer fra Kenneth Busch og Moss Frivilligsentral.
Foto: Ida Madeleen Moe   


Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral