Språkkafe 2020 og 2021

Hva gjør vi med språkkafeen i disse korona-tider?

På grunn av koronapandemien kan vi ikke ha språkkafe på biblioteket.  Vi har nå 2 mini-språkkafeer med til sammen 6 personer på hver, 2 frivillige og 4 deltakere.  Det er påmelding til disse språkkafeene, og vi kan kanskje starte flere.  Andre steder i landet arrangeres det digitale språkkafeer, vi må finne ut om dette kan være aktuelt også i Moss.

Her finner du stikkord fra et seminar om språkkafeer.  På seminaret ble det snakket om bruk av litteratur i språkkafeene, og det ble snakket om digitale løsninger.  Ta kontakt hvis du har spørsmål eller synspunkter om språkkafeer i Moss!  Klikk på den blå lenken for å lese referatet:

Språkkafe 2020

Språkkafeen i Moss har fått ny, eksklusiv logo!  Er den ikke fin?  Takk til Sandra Ochman i Smoko design!

 Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral