Tema for språkkafeen

Vi har språkkafe på Moss bibliotek hver onsdag kl 13.

Vi har språkkafe for deg som allerede kan litt norsk, og som vil trene på å snakke norsk sammen med våre flotte frivillige.  Vi møtes på Moss bibliotek på onsdager kl 13-14.30.  

Det er faste grupper med faste deltakere og frivillige, det vil si at det er de samme folkene som møtes hver gang.  Det er bindende påmelding, og for tiden har vi venteliste.  Språkkafe er for deg som allerede kan litt norsk, og som vil øve deg på å snakke.  

Språkkafe er ikke et norskkurs, men et sted der man møtes og snakker norsk sammen.  Vi har et tema hver gang, men det er ikke viktig at gruppa holder seg til temaet.  Dere kan snakke om hva dere vil.  Noen av gruppene går av og til en tur sammen.  De frivillige som er med på språkkafeen sier at de synes det er meningsfylt å hjelpe folk til å bli bedre i norsk.  De sier også at de lærer mye av å snakke med innvandrere.  Forholdet mellom frivillig og deltaker er ikke som forholdet mellom lærer og elev.  Det likner mer på forholdet mellom naboer, mellom venner eller mellom deltakere i en syklubb (hvis det fortsatt finnes syklubber, da...). Folk blir kjent med hverandre og blir glade i hverandre. De frivillige synes det er veldig hyggelig å høre fra tidligere deltakere som har fått seg jobb, har begynt i praksisplass eller på skole osv.  

De frivillige får ikke lønn for å være med, de gjør dette fordi de synes det er hyggelig.  Og derfor er det desto viktigere at du som deltar på språkkafeen viser respekt for gruppa.  Du må komme presis, og du må gi beskjed hvis du ikke kan komme. Du må gi beskjed hvis du slutter på språkkafeen.  Du må være aktiv og du må være "tilstede" i gruppa hele tiden, du kan for eksempel ikke se på mobilen eller svare hvis den ringer.  Du har selv ansvar for å snakke i gruppa.  Det viktigste er at du snakker, du må ikke snakke helt riktig norsk.

Kontakt Torill på tlf. 922 98 551 eller post@moss.frivilligsentral.no hvis du vil være med som deltaker eller som frivillig.

Her finner du oversikt over tema for språkkafeen fram til påske 2023:

Tema førpåske 2023

2023 © Moss frivilligsentral