Vi har stort sett stengt

Vi har fortsatt stengt, men har noen få aktiviteter

Vi har fortsatt stengt, og det er ikke åpnet for innendørs aktiviteter.  Eldreliv har trening på zoom, kontakt Helene på tlf. 919 04 125 hvis du vil vite mer.

Frivilligsentralen formidler frivillige som vil være vakter på vaksinesenteret på Rygge flystasjon.  Vi har behov for leksehjelpere, og vil vurdere om vi kan åpne opp for leksehjelp på biblioteket, på Frivillighetens hus eller på zoom.  Vi skal starte med språkkafé på zoom.  Ta kontakt hvis du vil vite mer!  Kontakt Torill på tlf. 922 98 551 eller post@moss.friivilligsentral.no

Vi kommer tilbake til mulighetene for utendørs aktiviteter etter hvert, og til mulighetene for besøksvenner og turvenner.   Kontakt Silje på tlf. 405 56 770 for informasjon besøksvenner og turvenner.

Ta kontakt med Torill eller med biblioteket hvis du vil være med i en (digital) lesesirkel.  

For øyeblikket kan ikke frivillige handle for folk.  Men vi bestiller matvarer for folk som ikke har noen andre muligheter, det vil si folk som ikke kan bestille på nett, og heller ikke har noen som kan hjelpe dem med å handle eller bestille.  Det tar 3 dager fra bestilling til levering.

Det kan bli glatt, vi har strøsandbokser til folk som ikke har andre muligheter til å skaffe seg strøsand.  Det vil si folk som ikke har bil og som ikke har noen som kan hjelpe dem med å skaffe strøsand.  Tenk over om du har en nabo som lever farlig hver gang han eller hun skal i postkassa!  Vi kan levere strøsand, vi setter det ut foran døra, men kan ikke ha kontakt med den som skal ha sand.Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral