Vil du bidra til å gjøre hverdagen litt lettere for eldre som føler seg ensomme?

Eldreliv har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet! Midlene skal brukes til aktivitetstiltak for å motvirke isolasjon og ensomhet blant hjemmeboende eldre

Det er mange eldre i Moss kommune som er ensomme og isolerte, og for veldig mange av disse har ensomheten blitt forsterket i koronatiden.
Det er også mange som før korona  ikke kjente noe særlig på ensomhet, de fikk dekket mye av sitt sosiale behov ved å delta på faste gruppeaktiviteter som for eksempel på dagsenter. Men siden de aller fleste av disse aktivitetene har vært stengt siden mars, eller  fordi mange eldre i frykt for å bli smittet av korona ikke tør å delta på møteplasser med mange mennesker, har disse eldre mistet mye av- eller all sosial kontakt med andre. Dette har ført til at vi har fått enda flere ensomme eldre på grunn av korona. 

Eldreliv ønsker å  gjøre noe med dette; vi vil skape sosiale møteplasser for isolerte og ensomme hjemmeboende eldre. Vi vil ha stort fokus på smittevern, men også på trivsel og livskvalitet for de eldre. Møteplassene vil bestå av små grupper med få deltakere i hver gruppe, en til to frivillige og ca tre eldre som  møtes ukentlig. 

For å få til dette har vi behov for frivillige. 
Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for ensomme eldre? Ta kontakt for en prat!

Vi lurer også på å lage et nytt treningstilbud til eldre i målgruppen, for å øke fysisk aktivitet og derme også fysisk helse og trivsel. Har du tips? Ta kontakt!

Kontaktperson: Silje Haugen: post@eldreliv.no tlf: 40 55 67 70.Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral