Vil du hjelpe til med massevaksineringen?

Vil du hjelpe til med vaksineringen i Moss? Det vil bli behov for frivillige som kan hjelpe til, ikke bare nå, men i mange måneder framover! Denne informasjonen vil bli oppdatert etter hvert som vi får vite mer om frivillige om massevaksinasjon på Rygge flystasjon.

Denne informasjon er blitt oppdatert 25/1-21.  Det er i dag litt uklart når de første frivillige skal være med på Rygge flystasjon, på grunn av den nye smittesituasjon.  Det blir ingen opplæring av frivillige onsdag 27/1.  Det blir ingen frivillige med den første uke (uke 4).  Kontakt oss for å få vite mer.

Det vil bli behov for frivillige som kan ta imot de som skal vaksinere seg og vise dem til rett sted, registrering og andre logistikkoppgaver. Har du mulighet til å hjelpe?

Aldersgruppe: For alle

Tid: Vi vet ikke enda hvor lang hver vakt blir, men vi tar utgangspunkt i at dere skal være der 4 timer. Vi håper at noen frivillige også vil ta doble vakter, det vil si 8 timer.  Dette er noe som kommer til å pågå over lang tid, hele denne våren, kanskje også sommeren 2021.  Vi tror det kan bli behov for vakter på dagtid i første omgang, etter hvert også på kveldstid og helger.

Sted: Rygge Flystasjon

Gi oss beskjed om hvilke dager du kan bidra. Du kan bidra en eller flere faste dager i uka og i helgene, eller bare en dag i blant. Alt hjelper!  Dette er et viktig bidrag for å få gjennomført vaksineringen, og vi håper du har mulighet til å hjelpe til!

---

Det trengs mange frivillige til ulike oppgaver i vaksinesenteret på Rygge flystasjon. Det kan for eksempel være 

  • logistikkoppgaver som håndtering av parkering 
  • registrering og mottak av de som skal få vaksine  
  • hjelp til utfylling av skjema 
  • informasjon til publikum, for eksempel om bruk av munnbind

Det betyr at det kan være vakter som foregår ute, eller inne.  Gi oss beskjed om du vil være både ute og inne, eller bare en av delene.

Vi trenger frivillige som kan ulike språk!

Det er fint å ha frivillige som behersker ulike språk, gi oss beskjed om hvilke språk du snakker!  Etter hvert som vi får erfaring med vaksineringen, kan det være at vi kommer til å etterspørre frivillige som kan helt bestemte språk.  

Det vil være flere som rekrutterer frivillige til denne massevaksineringen.  Dere som er frivillige gjennom Moss Frivilligsentral og Eldreliv får kilometergodtgjøring, og frivillige under 74 år er forsikret. Alle våre frivillige registreres i vårt registreringssystem og skriver under taushetserklæring.

Kontakt oss:  

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral