Vil du hjelpe til med massevaksineringen?

Vil du hjelpe til med vaksineringen i Moss? Det er behov for frivillige som kan hjelpe til, ikke bare nå, men i mange måneder framover!

Det er behov for frivillige som kan ta imot de som skal vaksinere seg og vise dem til rett sted, registrering og andre logistikkoppgaver. Har du mulighet til å hjelpe?

Aldersgruppe: For alle

Tid: Vi vet ikke hvor lang hver vakt blir, men vi tar utgangspunkt i at dere skal være der 4-5 timer.  Dette er noe som kommer til å pågå over lang tid, hele denne våren, kanskje også sommeren 2021.  Vi tror det kan bli behov for vakter på dagtid, kveldstid og helger.

Sted: Rygge Flystasjon

Gi oss beskjed om hvilke dager du kan bidra. Du kan bidra en eller flere faste dager i uka og i helgene, eller bare en dag i blant. Alt hjelper!  Dette er et viktig bidrag for å få gjennomført vaksineringen, og vi håper du har mulighet til å hjelpe til!

---

Det trengs mange frivillige til ulike oppgaver i vaksinesenteret på Rygge flystasjon. Det kan for eksempel være 

  • logistikkoppgaver som håndtering av parkering 
  • registrering og mottak av de som skal få vaksine  
  • hjelp til utfylling av skjema 
  • informasjon til publikum, for eksempel om bruk av munnbind

Det betyr at det kan være vakter som foregår ute, eller inne.  

Vi trenger frivillige som kan ulike språk!

Det er fint å ha frivillige som behersker ulike språk, gi oss beskjed om hvilke språk du snakker!  Etter hvert som vi får erfaring med vaksineringen, kan det være at vi kommer til å etterspørre frivillige som kan helt bestemte språk.  

Det vil være flere som rekrutterer frivillige til denne massevaksineringen.  Dere som er frivillige gjennom Moss Frivilligsentral og Eldreliv får kilometergodtgjøring, og frivillige under 70 år er forsikret. Alle våre frivillige registreres i vårt registreringssystem og skriver under taushetserklæring.

Kontakt oss:  

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral