Vil du være med i vårt frivillighetsråd?

Frivilligsentralen har et frivillighetsråd, nå søker vi flere medlemmer til rådet.

Frivilligsentralen har et frivillighetsråd, som består av noen av de frivillige ved sentralen.  Frivillighetsrådet er de frivilliges forum, og er et rådgivende organ. Rådet kan uttale seg om høringer, budsjett, handlingsprogram osv.  De kan gi innspill til hvordan Frivilligsentralen drives, og kan uttale seg om frivillighet.

Frivilligsentralen har jo et styre, som er sentralens øverste organ mellom årsmøtene.  Frivillighetsrådet er et rådgivende organ.  Det likner på brukerråd eller ressursgrupper andre steder.  Rådet drøfter saker som gjelder daglig drift, handlingsprogram, budsjett, årsrapport og andre saker som gjelder Moss Frivilligsentral, Eldreliv og frivllighet generelt.  

Frivilligsentralene har jo ingen medlemmer, og dermed ingen medlemsmøter osv. slik medlemsbaserte frivillige organisasjoner har.  Vi har heller ingen andre formelle møter for de frivillige.  Her i Moss arrangerer vi kurs, møter og fester for de frivillige, dette er ting som de frivillige kan velge å delta på, og der de kan gi innspill.  De frivillige kan også gi innspill om drift av sentralen enkeltvis, i samtaler med de ansatte og på andre måter.  Men sammenliknet med medlemsorganisasjoner kan man si at frivilligsentralene er mer "udemokratiske".  Tanken bak opprettelsen av frivilligsentraler er at man skal kunne melde seg som frivillig uten at det kreves at man betaler for et medlemskap.

Frivillighetsrådet kan betraktes som å være et lite bidrag til en slags "demokratisering" av frivilligsentralen.  Det er en kanal for kontakt mellom daglig leder og de frivillige.  De frivillige kan se ting på en annen måte enn de ansatte og styret, de kan bidra med innspill om ting som bare de frivillige kan se, de vet hvor skoen trykker.

For de frivillige er dette en mulighet til å få innblikk i driften, og til å gi innspill til driften. For de ansatte gir frivillighetsrådet andre innspill enn det styret og enkeltfrivillige gir.  Frivillighetsrådet møtes noen ganger i året, i 2017 hadde rådet 5 møter.  Med i frivillighetsrådet er: Liv Stylegar, Unni Ringdal, Sidsel Semb Lie og Lill Austbø.

Vi ønsker flere medlemmer i frivillighetsrådet!  Vi ønsker å ha med noen som er aktive frivillige og som har noe kunnskap om frivillighet og organisasjonsarbeid.  Målet med frivillighetsrådet er jo å gi innspill, og vi ønsker frivillige som gjør ulike typer innsats ved Moss Frivilligsentral og Eldreliv.  Gi oss beskjed hvis du ønsker å bli med!

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral