Velkommen til møte om vold i nære relasjoner, den 6. februar kl 18!

Er du aktivt med i en organisasjon som er i kontakt med mennesker med minoritetsbakgrunn?  Eller er du en frivillig som vil vite mer om temaet vold i nære relasjoner?  Velkommen til møte! Velkommen til møte onsdag 6. februar kl 18:00

på Frivillighetens hus, Byfogd Sandbergs gate 5På møtet skal vi snakke om vold i nære relasjoner. 

Hva gjør du som frivillig dersom du har mistanke om at noen blir utsatt for vold? Hvordan snakker vi om dette vanskelige temaet? 


Møtet kommer til å ha fokus på rettigheter for voldsutsatte ikke-norske borgere, men er relevant både for de som er i kontakt med mennesker med minoritetsbakgrunn og de som er interessert i temaet vold i nære relasjoner generelt. 


På møtet kommer Eli Beenfeldt fra Krisesenteret i Moss. Hun jobber med kunnskapsformidling og informasjonsarbeid spesielt rettet mot minoritetsmiljøer i Mosseregionen (Moss, Rygge, Våler, Råde), som en del av regionens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019. 


På møtet skal vi blant annet snakke om ulike definisjoner på vold, normalreaksjoner på vold, og årsaker til at det er vanskelig å bryte ut av vold. Vi skal også snakke om ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap. Det vil bli informasjon om rettigheter, og om de ulike hjelpetilbudene i Mosseregionen. 


Mye av fokuset kommer til å være på hvordan snakke om vold, og vi skal prøve å ufarliggjøre dette vanskelige temaet gjennom diskusjon og refleksjon sammen med deltakerne på møtet. Målet er å gjøre det lettere å avdekke og å håndtere vold i nære relasjoner, og at de utsatte skal få den hjelpen de har krav på. 


Dersom du har behov for tolk er det mulig vi kan tilrettelegge med hjelp til oversetting (arabisk, somali, urdu). Ta kontakt med Eli Beenfeldt, eli.beenfeldt@krisesenteret-moss.no/69 25 05 50 for dette eller andre spørsmål. 

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral