Det internasjonale koret Sang uten grenser

Vil du være med i et internasjonalt kor? Velkommen til Sang uten grenser!

Hver mandag kl 18-19.30 er det øvelse for Sang uten grense.  Dette er et litt annerledes kor, vi synger på mange språk, med folk fra mange land og i alle aldre (også barn).  Vi synger sanger med trøkk og rytme.

Målet med dette koret er at det skal være sosialt og hyggelig, og at du skal få muligheten til å synge sammen med andre.  Du trenger ikke snakke norsk for å være med, du kan ta med barnet ditt, du kan være med selv om du ikke kan komme hver gang.  Da vi startet dette koret (12. mars 2012, sammen med Østfold musikkråd og Mosseregionens musikkråd), var det et prosjekt, vi visste ikke hvor lenge koret skule holde på. Vi tenkte på en måte at dette var et kor å starte i, før man gikk videre til andre "vanlige" kor.  Vi tenkte at vi måtte lære litt om hvordan andre kor drives.  Nå tenker vi helt omvendt: Andre kor kan lære av oss, de kan lære hvordan de inviterer og holder på folk fra alle land, hvordan de kan utvide repertoaret med sanger på mange språk, hvordan de kan slakke litt på rammene.  Vi tenker at alle kommuner bør ha et internasjonalt kor!

Vi synger i ulike sammenhenger, til glede for de som hører på oss, vi tror vi formidler at dette er et kor som trives med å synge sammen.  

Vi tenker at det finnes mange, alt for mange, steder der det stilles krav til innvandrere om at de skal lære norsk - og få, alt for få, mer uformelle møteplasser der det kun er aktiviteten som er i fokus.  Alt for mange steder er det "de og oss", i dette koret er det bare "vi".

Vil du være med i koret, eller kjenner du noen som bør få vite at det finnes et slikt kor?  Ta kontakt eller bli med på en øvelse!  Koret har egen facebookgruppe: Sang uten grenser, internasjonalt kor i Moss.  Les mer her:

Info vil du være med

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral