Frivillighet i en vanskelig tid

Vi kan fortsatt formidle hjelp fra frivillige, og har oppdatert retningslinjene for våre frivillige.

Alle våre aktiviteter er stengt inntil videre, men vi kan fortsatt hjelpe til med handling, telefonvenner og eventuelt også følge til helt nødvendige legebesøk.  

I første omgang vil vi bruke de frivillige vi allerede har registrert i vårt system, dette er frivillige som  har skrevet under taushetserklæring, og som vi kjenner fra før av. De av våre frivillige som er under 70 år, er forsikret.  De frivillige som bruker bil får refundert sine utgifter til bensin og parkering.  Det er gratis å få hjelp fra Frivilligsentralen, og de frivillige kan ikke ta imot betaling.  Det er Frivilligsentralen som betaler for bruk av bil.

På grunn av koronasituasjonen har vi oppdatert våre retningslinjer for frivillig innsats. (Disse nye retningslinjene vil bli gjennomgått med alle frivillige som skal utføre oppdrag.)  Vi følger statlige og lokale anbefalinger og regelverk.  Vi er nøye på ikke å bryte smittebarierer ved karantene og isolering.  Våre frivillige er instruert om at de ikke skal foreta helsefaglige vurderinger.  Dette gjelder alle våre frivillige, også de som har en helseutdanning.

De som trenger hjelp kan kontakte oss på tlf. 922 98 551 (hverdager, på dagtid) eller post@moss.frivillgsentral.no.  Det kan være folk som selv trenger hjelp, dere som jobber i hjemmetjenesten eller pårørende.  Og - det kan også være de av våre frivillige som nå er i karantene.

Vi vil som sagt i første omgang bruke de frivillige vi allerede har registrert, men det kan være vi vil få behov for flere frivillige, for eksempel frivillige som snakker ulike språk.  Når våre frivillige skal hjelpe noen, ringer vi alltid på forhånd, og informerer om hvem som kommer og når de kommer.  Våre frivillige kommer aldri  på besøk uten at vi har ringt på forhånd!  

Vi vet ikke hvor mange som vil ha behov for hjelp og hvor lenge denne situasjonen vil vare.  Vi vil holde facebooksiden og hjemmesiden oppdatert og si ifra hvis vi trenger flere frivillige.

Det er en vanskelig tid, og det er viktig at alle tar vare på hverandre, hjelper naboer og ringer til hverandre.Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral