Kronikk - frivillighet og korona

Koronapandemien byr på utfordringer for samarbeidet med frivilligheten

Da pandemien rammet valgte kommunene ulike måter for samarbeid med frivilligheten.  Hva kan vi lære av det?  Hvem kan lære noe av det?

Nå, under koronapandemien, ser vi at kommunene samarbeider med frivilligheten på svært ulike måter.  Noen steder er frivilligheten representert i kommunens planlegging, andre steder blir frivilligheten med når ting allerede er bestemt, mens noen ikke blir involvert i det hele tatt.  Det er også ulike syn på hvilke oppgaver frivillige kan utføre, og det er ulik praksis for hvem som uttaler seg om frivillighet.  Det er viktig å reflektere underveis, og å notere hva som blir gjort.  Når det hele over, blir det viktig å prøve å lære av erfaringene, til bruk for neste utfordring.

Her finner du en kortversjon av en kronikk som ble skrevet til aviser i Østfold. Dessverre ble bare halve kronikken (som var en kortversjon av en lengere kronikk) med i Moss Avis...

Kronikk, kortere versjon


Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral