Nyhetsbrev desember

Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden og facebook, og er for våre frivillige. NB! Ikke bruk dette nyhetsbrevet som informasjon til deltakere. Kontakt oss for nærmere informasjon om aktiviteter eller se hjemmeside og facebook!

Det er snart tre ansatte ved Frivilligsentralen og Eldreliv:

Torill treffes på tlf. 922 98 551/ post@moss.frivilligsentral.no 

Therese treffes på tlf.405 56 770/ post@eldreliv.no  

Helene treffes på tlf 919 04 125/  helene@eldreliv.no


Vi inviterer til lunsj for frivillige: 

Fredag 15. februar kl 11, i Frivillighetens hus.

Viktige datoer :

Møteplass for eldre i Skoggata annenhver onsdag kl 11-13. Oppstart onsdag 16. jan.

Møteplass for eldre i Nordre Bydel hver torsdag kl 13-15 på Nøkkeland skole. Oppstart torsdag 10. januar. 

Energikvarteret på Frivillighetens hus på Høyenhald hver tirsdag kl 12-14. Oppstart tirsdag 8. januar. 

Sang på Orkerød sykehjem. Oppstart mandag 7. januar. 

Møte om sorg: Tirsdag 29. januar (på kveldstid), på Moss bibliotek: Møte med Helene Sandvig, som skal snakke om boka «Et langsomt farvel», årene med pappas demens – tvil, sorg og kjærlighet. 

Språkkafe på biblioteket. Oppstart onsdag 16. januar, kl 13-14.30. 

Strikkekafe på Frivillighetens hus: Oppstart torsdag 3. januar, kl 13-15.

Onsdag 6. februar kl 18 på Frivillighetens hus.: Møte om hvordan snakke om vold i nære relasjoner:  Målgruppe for møtet er dere som er aktivt med i frivillige organisasjoner som er i kontakt med mennesker med minoritetsbakgrunn.

Årsmøte Kvinnerådet, Moss Frivilligsentral, Eldreliv, Home-Start Familiekontakten og Velferdssentralen: Torsdag 28. mars kl 17-20, Sykehusgt. 10. 

Akkurat nå: GOD JUL! 


Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral