Nyhetsbrev februar

Her er nyhetsbrev fra Eldreliv og Moss frivilligsentral for februar.

Nyhetsbrev februar 2019.  Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden og facebook, og er for våre frivillige.

NB! Ikke bruk dette nyhetsbrevet som informasjon til deltakere. Kontakt oss for nærmere informasjon om aktiviteter eller se hjemmeside og facebook!

Det er tre ansatte ved Frivilligsentralen og Eldreliv:

Torill treffes på tlf. 922 98 551/ post@moss.frivilligsentral.no 

Therese treffes på tlf.405 56 770/ post@eldreliv.no

Helene treffes på tlf 919 04 125/ helene@eldreliv.no

Therese kommer til å jobbe både i Eldreliv og i Home-Start Familiekontakten i år. 

Ny kommune

I 2019 blir vi med i planleggingen av Nye Moss.  Det vi vet er at det fortsatt skal være to frivilligsentraler, Moss Frivilligsentral og Rygge Frivilligsentral, det står i intensjonsavtalen.  Og Eldreliv er jo en del av Moss Frivilligsentral.  Det vi også vet, er at vi ikke lenger skal høre inn under helse og sosial i kommunen, men under kultur.  Ellers er det mye vi ikke vet, men vi tror og håper at det fortsatt skal være sånn at Moss Frivilligsentral er eid av en organisasjon (Moss og Omegn Kvinneråd) og Rygge Frivilligsentral er kommunal.  Vi håper at dere som har interesse for slike ting blir med på diskusjonene om nye Moss kommune! 

Årsrapport 2018, handlingsplan 2019

Vi skal skrive årsrapporter for 2018 og handlingsplaner for 2019.  Vil gjerne ha innspill.  Hva synes dere vi skal legge vekt på?  Hvilke spørsmål er det folk lurer på?  Hva bør vi prioritere i 2019?  Er det noe som bør komme ekstra godt fram i årsrapportene?

Økonomi 2019

Frivilligsentralen får mindre tilskudd i 2019 enn i 2018) og Eldreliv får mer i 2019.  Vi vet ikke hvorfor Frivilligsentralen fikk mindre, de andre avdelingene (Eldreliv, Home-Start Familiekontakten og Velferdssentralen) fikk det beløpet de søkte om.  


  • Frivilligsentralen fikk 1 057 900,- i 2018, og får 947 576,- i 2019 (414 000,- er statlig tilskudd).  Søknadssummen var 1 118 540,- (hvis vi ser bort fra 370 000,- som gjaldt ønsket om en 50% stilling ekstra). 
  • Eldreliv hadde et budsjett på 788 000,- i 2018 (685 000,- var kommunalt tilskudd, og 103 000,- var overskudd fra tidligere år).  I 2019 får Eldreliv 836 000,-, det er omtrent det vi søkte om.


Andre ting som diskuteres og som gjelder frivillighet

Det er mye som skjer med frivilligheten, i Moss kommer der en ny frivillighetskoordinator og to andre koordinatorer. På grunn av kommunesammenslåing rundt om i landet, men også på grunn av endringer i samfunnet, er frivilligheten i vinden som aldri før.  Ja, for oss er det ikke bare vind, men nesten storm for tiden!  Dette kan bety at frivilligheten løftes eller får mer oppmerksomhet, men det betyr også at vi må passe litt på.  Vi må snakke om hva frivilligheten vil gjøre, og hvor grensene for frivillighet går.  Blant de tingene som diskuteres i Norge for tiden er kommunale vs. ikke-kommunale stillinger, skattefritak for goder til frivillige, anbud for aktiviteter som driftes av frivillige organisasjoner (særlig i Oslo), samarbeidsformer mellom offentlig og frivillig sektor (Kommune 3.0).  Mye å følge med på for den som er nysgjerrig på slike ting!  Vi bidrar gjerne med henvisninger for spesielt interesserte!

8. mars

Fredag 8. mars kan bli en helaften: 8. mars-tog kl 16, arrangement på Verket Scene kl 17, arrangement i Metodistkirken kl 19, og fest på House of Foundation om kvelden.  Vi skal ha stand på Verket Scene, og trenger noen som kan bemanne standen (kl 17-18.30).  Se «8. mars i Moss» på Facebook!


Ting som skjer her på Frivilligsentralen

  • Vi har startet i det små med noe vi skal kalle «råd- og veiledningstjeneste».  Vi har noen frivillige, noen engasjerte pensjonister som kan hjelpe til med søknader, tjenester man kanskje har krav på, eller kommunikasjon med hjelpeapparatet.  Dette skal være et lavterskeltilbud til de som trenger det mest, og et supplement til den rådgiving de allerede får.  Dette er ikke noe vi annonserer utad, men noe vi i første omgang snakker om med de som allerede har kontakt med oss og med Home-Start.
  • Moss parsellhage starter snart sesongen, og vi ønsker velkommen til flere som vil være med og dyrke.  Akkurat nå trenger vi hjelp til å innrede drivhuset, med drivbenker, hyller, stoler, bord.
  • Vi har fått tilbud om førstehjelpskurs.  Er det interesse for det?  Ta kontakt hvis du vil være med på kurs!
  • Er det noen av våre frivillige som kan hjelpe oss med å lage en hjemmeside (gjerne i Wordpress)?
  • Vi får mange spørsmål om leksehjelp for tiden, og trenger frivillige som vil være leksehjelpere, men også som vil være med å administrere leksehjelp.  Når vi er ferdige med årsrapportene, blir leksehjelp en av oppgavene vi tar tak i!
  • Vi samarbeider med en rekke instanser om en sykkeldag søndag 22. september.  Vi kommer til å ha behov for frivillige den dagen!  Ta kontakt hvis du brenner for sykkel!


Vi har mye å gjøre for tiden, en del av dette er oppgaver vi ikke bestemmer selv, men som vi får.  Selv om det er mye administrativ jobbing for tiden, gjør vi vårt beste for å opprettholde aktiviteter.  Det er jo det vi egentlig skal drive med!  Dette var ment som en liten forklaring på at vi alle tre hiver litt etter pusten nå om dagen.  Når dette er sagt, ikke nøl med å ta kontakt med oss!  Dere skal ikke stå alene i situasjoner der dere lurer på hva dere skal gjøre!

Årsmøte for Kvinnerådet, Moss Frivilligsentral, Eldreliv, Home-Start Familiekontakten og Velferdssentralen: 

Torsdag 28. mars kl 17-20, Sykehusgata 10 (Velferdssentralen). Møt opp!

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral