Nyhetsbrev november 2018

NB! Ikke bruk dette nyhetsbrevet som informasjon til deltakere, det er kun for frivillige. Kontakt oss for nærmere informasjon om aktiviteter eller se hjemmeside og facebook!

Det er snart tre ansatte ved Frivilligsentralen og Eldreliv:

Torill treffes på tlf. 922 98 551 og       e-post post@moss.frivilligsentral.no 

Therese treffes på tlf.405 56 770 og      e-post post@eldreliv.no  

Helene: helene@eldreliv.no

Torill er daglig leder, og jobber i 100% stilling. Fra januar 2019 skal Therese og Helene dele på stillingen som koordinator for Eldreliv (40% hver). Therese skal også jobbe 60% i Home-Start Familiekontakten. 

I tillegg er vi så heldige å ha sosinomstudent Martine Oprych i praksis hos oss denne høsten. 

       

      Martine                Helene

Vi har ny hjemmeside, se på den og gi oss tilbakemeldinger!  Vår organisering er litt komplisert, men den står forklart under «Om oss».

Viktige datoer :

Onsdag 5. desember Markering av Frivillighetens dag kl 8.15-9.30: frokostarrangement på Frivillighetens hus.

Onsdag 5. desember kl 10-14.30:

tur for eldre til Alby med Den kulturelle spaserstokken. “BEAT” - kunst fra 50- og 60-tallet. Workshop, omvisning og kafè. Vi trenger hjelp fra 3 frivillige til å følge på dette arrangementet.        

Onsdag 12. desember  arrangeres Juleglede for eldre på Verket scene. Vi trenger hjelp fra kl 9.30-15!

Ildsjelkalender: Det er mange rundt om i Moss og Rygge som legger ned mange timer med frivillig innsats for å hjelpe andre. I desember vil Moss takke 24 personer spesielt gjennom den nye ildsjelkalenderen! Nominer noen du mener fortjener ekstra oppmerksomhet! Se Moss kommunes nettsider.  

Sykling med elektrisk rickshaw              

Ta kontakt hvis du vil booke en tur for eldre som ikke kommer seg ut på egenhånd, eller om du vil tråkke i pedalene!  Vi har fire rickshawer!  Vi har ikke avsluttet sesongen enda, og har dessuten piggdekk!


Parsellhage

Vi samarbeider med Moss kommune om parsellhage, foran Frivillighetens hus på Høienhald.  Parsellhagen har nettopp fått et stort drivhus fra Sparebanksitiftelsen DnB. Vi har plass til flere “bønder” i parsellhagen! 

 Se Moss parsellhage på facebook!

Akkurat nå:

- Vi trenger hjelp til praktiske ting som å montere dør i drivhuset og lage en «hemmelig hage». Frivillighetens hus trenger en venneforening!  En gjeng med handymen og handywomen som kan gjøre småreparasjoner, og skaffe midler til utstyr og verktøy.

- Huset trenger suppetallerkener!

- Vi skulle gjerne hatt en datakyndig frivillig som kan hjelpe til med å rense/ tømme en pc, oppdatere bookingsystem og hjemmeside.

- Møteplass for eldre i Skoggata annenhver onsdag kl 11-13. Vi trenger frivillige! 

- Vi trenger noen frivillige «med egen motor», frivillige som kan ta seg av et prosjekt fra a til å.  Det kan for eksempel være en internasjonal kvinnegruppe, leksehjelpsprosjekt, datakafé eller spillkvelder med språkspillet «New Amigos».

- Vi trenger frivillige som vil være med i frivillighetsrådet. Vi jobber med vedtekter, alle frivillige kan foreslå endringer, se utkast til vedtekter. 

Til slutt: Vi har mye å gjøre, og beklager hvis ikke alle er blitt kontaktet.  En del ting er blitt liggende, og kunne vært jobbet mye mer med.  Huset stjeler av vår tid, så lenge det ikke er en egen ansatt knyttet til huset, og vi har veldig mange ting på gang.

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral