Presentasjon av de ansatte

Silje Haugen begynte å jobbe i Eldreliv den 14. april. Her finner du en presentasjon av de ansatte i Eldreliv og Moss Frivilligsentral

 

Her er Silje!

Silje er nyansatt i Eldreliv.  Her finner du en liten presentasjon av de ansatte.  Etterhvert vil du også få treffe Silje, og hun kommer til å ringe til noen av dere som er knyttet til Eldreliv.

Silje Haugen, 39 år, gift, tre barn.  Silje begynte i Eldreliv den 14. april 2020, i en 50% stilling.  Hun har jobbet med frivillighet i Røde Kors i 13 år, og to år som frivillig i samme organisasjon.

Jeg startet å jobbe med flyktninger og barn på asylmottak, men mesteparten av tiden i Røde Kors har jeg vært koordinator i besøkstjenesten. Jeg har også vært prosjektleder for Digital senior, et prosjekt for opplæring av seniorer i bruken av nettbrett, og jeg har ledet et nettverk for besøkstjenester.

Nå gleder jeg meg til nye og spennende utfordringer i Eldreliv!

Helene Kongelf, 43 år, samboer, 3 barn. Helene begynte i Eldreliv 2. januar 2019, i en 40% stilling som koordinator. Hun er vernepleier og har tidligere jobbet bl.a. ved alderspsykiatrisk avdeling på sykehjem og bolig for utviklingshemmede siden 2009. 

Jeg har jobbet i barnehage, på kafé. Utdannet meg til autorisert vernepleier og startet etter det å jobbe på sykehjem, i bolig for utviklingshemmede og folk med ervervede hjerneskader. Jeg elsker å jobbe med mennesker, derfor valgte jeg å studere for å bli vernepleier. I Eldreliv møter jeg mange mennesker, både deltakere og frivillige i de forskjellige aktivitetene våre, samt at jeg kan jobbe med å utvikle Eldreliv i takt med behovet i Moss.

Torill Sørenssen, 60 år, samboer, ingen barn.  Torill begynte i Moss Frivilligsentral den 2. januar 2005, og jobber i en 100% stilling. Hun har tidligere jobbet med kommunalt nærmiljøarbeid, og i FRISAM, Frivillighetens samarbeidsorgan, som lå under Helse- og sosialdepartementet.

Jeg har jobbet i fritidsklubb, på kommunalt nærmiljøkontor og i kommunale nærmiljøprosjekter.  Jeg har jobbet i FRISAM, med oppfølging av frivilligsentraler og samarbeid mellom frivillige organisasjoner.  I Moss Frivilligsentral har jeg blant annet jobbet  med møteplasser, frivillighetspolitikk og 8. mars.


Eldreliv og Moss Frivilligsentral er to selvstendige avdelinger, med egne vedtekter og eget budsjett og årsmelding.  Samtidig har de et tett samarbeid, og har felles frivillige, og felles hjemmeside og facebookside.

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral