Sang uten grenser

Vi har et internasjonalt kor - alle er velkomne, i alle aldre og fra alle land!

Sang uten grenser er et kor med deltakere i alle aldre og fra mange land.  Vi synger sanger med trøkk og rytme, og synger på mange språk.  Vi øver hver mandag på Frivillighetens hus, kl 18-19.30.

Det er ingen prøvesang, og det er bare å komme!  Følg med på "Sang uten grenser, internasjonalt kor i Moss" på facebook, der kan du se når vi har øvelse osv. Du trenger ikke snakke norsk for å være med.


Koret ble startet som et prosjekt, men er nå blitt en fast aktivitet under Moss Frivilligsentral.  Prosjektperioden ferdig, og vi prøver å finne finansiering for videre drift av koret.   Vi har fått erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer for dette koret, som er et annerledes kor - vi deler gjerne disse erfaringene.  Det er et lavterskelkor, med stor takhøyde og mye gjennomtrekk.  Vi mener at alle byer trenger et internasjonalt kor, kontakt oss for råd og tips.  Vi tror våre erfaringer kan være nyttige for kor som vil rekruttere bredere. Kontakt oss på tlf. 922 98 551 eller post@moss.frivilligsentral.no for å få vite mer!

Koret ble startet 12. mars for 10 år siden, vi feirer 10 års jubileum i 2022!

2023 © Moss frivilligsentral