Er du mellom 19 og 24 og er nylig blitt frivillig?

Vil du delta i en forskningsstudie om unge frivillige?

Ida Madeleen Moe studerer mastergrad i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.  Hun forsker på hva som motiverer unge til å bli frivillige.  Hun vil gjerne intervjue deg som er mellom 19 og 24 år, og som har blitt frivillig de siste 6 månedene.

Du vil ikke bli spurt om sensitive ting, og du kan få se intervjuguiden på forhånd.  Det tar 1 - 1, 5 time, og det er ulønnet.  Intervjuene skal skje i Frivillighetens hus i Moss.  

Les mer her:

Plakat rekruttering informanter

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral