Telefonvenn

Telefonvenn, en å prate med om løst og fast

Aldersgruppe: For alle

En telefonvenn er en samtalepartner til noen som er isolert hjemme av ulike grunner. Målet er å gi en som sitter isolert hjemme en å snakke med og skape en sosial arena i en unormal situasjon. Folk i  isolasjon på grunn av smittefare har fått snudd sine liv på hodet, og ensomheten kan bli tøff for mange. Ikke alle har familie i samme bolig, og kan derfor ikke få besøk. Da er det viktig å ha noen å snakke med om løst og fast.
 
En telefonvenn ringer til avtalt tid, det skaper forutsigbarhet og trygghet. De frivillige som ønsker å bli telefonvenn må sette av faste tider og binde seg til en fast periode. 

Våre frivillige har taushetsplikt. Vi prøver å koble folk med felles interesser. Alder kan også ha en betydning, men det viktigste er at de har noe å snakke om. Noen er redde og engstelige, derfor  anbefaler vi at de snakker sammen om temaer som gir en pause fra alle bekymringene noen har.

NB!  Telefonvenner var mest aktuelt under koronapandemien. Dette er ikke noen vanlig aktivitet ved Moss Frivilligsentral og Eldreliv når det ikke er smitte i samfunnet. 
 
En telefonvenn skal ikke gjøre andre ærender for den de ringer. Dette blir formidlet til begge parter før oppstart. De skal kontakte Silje eller Torill hvis brukeren vil ha hjelp til andre ting! Telefonvenner snakker en gang pr uke, minimum 15 minutter pr samtale.

2023 © Moss frivilligsentral